Call Now: 0947428338

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO


Tinh Thần Doanh NhânTrong kinh doanh, chúng ta phải có Tư Duy Đúng thì mới áp dụng Kiến Thức và Công Cụ Đúng được.


Tìm hiểu thêm


Để lại thông tin bên dưới để nhận thông tin chi tiết chương trình và bộ tài liệu CEO gồm 2000 file xây dựng hệ thống quản lý công ty.