1.868.000Đ/VÉ 

HÔM NAY
3.868.000Đ

ĐỊA ĐIỂM: HÀ NỘI
THỜI GIAN: 23, 24/09/2020

TINH THẦN DOANH NHÂN

Tiếp cận với gần 100 Tư Duy và Chiến lược được sử dụng để tạo nên sự thịnh vượng của Phạm Thành Long và những Doanh Nhân trong thành công đã được kiểm chứng... 

ĐĂNG KÝ

ĐĂNG KÝ NGAY HÔM NAY